konkurs malarski 100 lat odry wodzisław

Konkurs malarski „100 lat Odry Wodzisław”

Zapraszamy wszystkich zdolnych artystów do udziału w konkursie malarskim „1922-2022 – 100 lat Odry Wodzisław”. Na prace malarskie czekamy do 15 lipca (wydłużamy czas z 15.06 do 15.07). Pula nagród wynosi 1500 zł.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja lokalnych artystów, a zarazem uatrakcyjnienie obchodów 100-lecia Odry Wodzisław o wartość artystyczną.

Konkurs ma zachęcić artystów do próby rozważenia w swych pracach jednego z motywów:

  1. Odra Wodzisław ważną częścią historii miasta,
  2. Odra Wodzisław źródłem pozytywnych emocji,
  3. Odra Wodzisław źródłem tradycji sportowych Wodzisławia.

Wszystkie zapisy dotyczące wymogów dla prac oraz innych szczegółów istotnych dla artystów znajdują się w Regulaminie konkursu.

Inspiracją dla twórców obrazów o niebiesko-czerwonej historii mogą być archiwalne fotografie: http://odra.wodzislaw.pl/klub/historia/

Nagrody

Zwycięską pracę wybierze jury konkursowe. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

Wyróżnienie w konkursie zostanie przyznane przez kibiców zrzeszonych w stowarzyszeniu Nasza Odra Socios, zgodnie z regulaminem głosowania socios. Autor wyróżnionej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

Prace konkursowe będą wystawione podczas imprezy z okazji 100-lecia Odry Wodzisław, gdzie autorzy będą mogli sprzedać swoje prace.

Terminy

  • 15.07.2022 – zgłoszenie do konkursu na formularzu zgłoszeniowym (zał. nr 1)
  • 18.07.2022 – ogłoszenie listy prac dopuszczonych do konkursu
  • 31.07.2022 – dostarczenie oryginałów prac do siedziby organizatora (CAS, ul. Styczyńskiego 2, Wodzisław Śląski)
  • 15.08.2022 – wręczenie nagród, wernisaż oraz możliwość sprzedaży swoich prac na obchodach 100-lecia Odry Wodzisław

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są: radny miasta Łukasz Chrząszcz oraz Stowarzyszenie Nasza Odra Socios.

Fundatorem nagród jest radny miejski Łukasz Chrząszcz.

Regulamin i formularz

REGULAMIN KONKURSU (w regulaminie jest jeszcze stara data, wydłużyliśmy konkurs o miesiąc)

ZAŁĄCZNIK NR 1 (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)