01/2022 – zgłoszenia projektów

Szanowni SOCIOS Przypominamy, że do końca dnia dzisiejszego można zgłaszać swoje propozycje projektów. Następnie pomysły zostaną zebrane przez Zarząd, który wyłoni najciekawsze i przedstawi je pod głosowanie. Regulamin głosowania projektów znajdziecie tutaj: https://naszaodra.pl/regulamin/