REGULAMIN SOCIOS

1. Prawo do zgłaszania i głosowania ma każdy członek SOCIOS zarejestrowany z opłaconymi bieżącymi składkami.

2. Każdy z SOCIOS ma prawo do zgłoszenia dowolną ilość swoich projektów/pomysłów pod głosowanie ogólne.

3. Zgłoszenie pomysłu musi zawierać krótki jego opis oraz ewentualnie orientacyjny kosztorys realizacji (jeśli takowy jest możliwy do sporządzenia).

4. Zgłoszenia przyjmowane są do ostatniego dnia każdego miesiąca.

5. Zarząd po otrzymaniu wszystkich pomysłów dokonuje ich weryfikacji i przekazuje za pośrednictwem e-mail pierwszego dnia miesiąca zestaw projektów pod głosowanie aktywnych członków SOCIOS za dany miesiąc.

6. Głosy każdego SOCIOS wg rangi mogą być rozdzielone na kilka projektów.

7. Na jednego SOCIOS przypada w głosowaniu jedna ranga karty.

8. Głosowanie odbywa się drogą e-mail (do czasu uruchomienia i przetestowania panelu użytkownika www.naszaodra.pl)

9. Głosy można oddawać do 4-tego dnia każdego miesiąca dla projektów zgłoszonych w miesiącu poprzedzającym co będzie określone każdorazowo w mailu dotyczącym zgłoszonych projektów.

10. Mail zawierający zestaw projektów pod głosowanie będzie również zawierał informacje o statusie realizacji projektów z poprzedniego miesiąca.

UWAGA !! Wypatrujcie więc na swoich skrzynkach mailowych w najbliższych dniach ze szczegółami dotyczącymi głosowania w miesiącu styczniu. Ponadto pragniemy nadmienić, że powstała zamknięta grupa na Facebook dla SOCIOS (tylko zarejestrowani i opłaceni) jako grupa dyskusyjna nad poszczególnymi pomysłami. https://www.facebook.com/groups/693143238339314