OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NASZA ODRA SOCIOS

Oświadczenie w związku z podpisanym w dniu 12.04.2024 „Porozumieniem – umową o współpracy” pomiędzy Mieczysławem Kiecą a Marcinem Piwońskim.

Zarząd Stowarzyszenia Nasza Odra Socios informuje, że nie brał udziału w konstruowaniu niniejszego porozumienia oraz żadnych konsultacjach w tym zakresie. Decyzja ta była dla nas takim samym zaskoczeniem jak całego środowiska sportowego.

Ze względu na fakt, iż Marcin Piwoński pełni funkcję nie tylko Prezesa Odry Wodzisław, ale również Prezesa Stowarzyszenia Nasza Odra Socios, informujemy, że podpisanie w/w dokumentu było indywidualną decyzją Prezesa Piwońskiego i Stowarzyszenie Nasza Odra Socios jej nie popiera.

Nasze Stowarzyszenie pozostaje organizacją kierującą się wyłącznie dobrem klubu Odra Wodzisław Śl. i realizują cele zawarte w statucie. Decyzję co do wyboru przyszłego prezydenta miasta pozostawiamy każdemu Kibicowi, któremu los naszego zasłużonego Klubu nie pozostaje obojętny.

Zarząd Nasza Odra Socios.